zadania

W projekcie:

1. Powstanie strona internetowa projektu

2. Każda klasa otrzyma patrona konkretnej ulicy i przygotuje podstronę/zakładkę internetową na jego temat – mogą to być zdjęcia, informacje, nagrane scenki z życia itp.,

3. Klasa przygotuje też informacje o samej ulicy w ujęciu historycznym i współczesnym (budynki, ważne miejsca, parki i skwery czy pomniki, może wywiady z mieszkańcami, co się dzieje, miejskie legendy itp.).

4. Dla 3 osób z każdej klasy odbędą się warsztaty fotograficzne oraz na temat poszukiwania materiałów źródłowych, żeby nie korzystać tylko z Internetu – mogą to być różne „trójki”

5. Odbędą się też spacery badawcze, czyli każda klasa ruszy w teren, żeby dokładnie poznać ulicę.

6. „Patron na drzwi” – każda klasa udekoruje drzwi do swojej klasy patronem ulicy

7. Mapowanie- w finale utworzymy w sali gimnastyczną wielką mapę dzielnicy, na której umieścimy zaprojektowane przez uczniów tabliczki z nawami ulic oraz zdjęcia

8. Konkurs na zdjęcie – indywidualny – uczniowie przynoszą w wersji cyfrowej zdjęcia związane ze „swoją”, czyli wylosowaną ulicą – temat dowolny

9. Wystawa zdjęć – planujemy wystawę zdjęć konkursowych w szkole z okazji 70-lecia szkoły oraz w innych miejscach: np. galeria handlowa, szkoły, fundacje, biblioteka itp.

Wszystko to będzie się w formie konkursu międzyklasowego, (w formie podobnej do ubiegłorocznej „Kuźni zdrowia”, który rozwinie umiejętności społeczne (współpraca w grupie, negocjacje, itp.) oraz inne np.

fotograficzne, orientacja w terenie, plastyczne, graficzne, wyszukiwanie danych źródłowych.

Klasy będą zbierać punkty w poszczególnych kategoriach:

  1. informacje o patronie (postaci)
  2. , Informacje o ulicy,
  3. „patron na drzwi”,
  4. tabliczka z nazwą ulicy.