ulica FRANCISZKA KUBACZA

15423741_687418234762852_1948073831_ndziałacz gdańskiej Polonii, przewodniczący lokalnej Macierzy Szkolnej (1921–1926), poseł do Volkstagu(1920–1928).

Od 1920 sprawował mandat posła do Volkstagu I i II kadencji (do 1928) wybieranego z listy polskiej. W 1920 był prezesem podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku.

W latach 1921–1926 przewodniczył pracom Gdańskiej Macierzy Szkolnej. Dał się poznać jako gorący zwolennik budowy Gimnazjum Polskiego w Gdańsku.

Od 1921 członek-założyciel związanej z Narodową Demokracją Gminy Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Krytykował politykę rządu RP wobec mniejszości polskiej nad Motławą, zarzucając sanacji podsycanie konfliktów ideowych i personalnych wewnątrz Gminy.