ulica JANA PESTALOZZIEGO

15401471_687418168096192_1091120227_n15398823_687418141429528_886647555_oszwajcarski pedagog i pisarz zwany ojcem szkoły ludowej, twórca pierwszej teorii nauczania początkowego.

Po przedwczesnej śmierci ojca jego wychowaniem i rodzeństwem zajęła się głównie służąca, która jak się później okazało miała na Pestalozziego duży wpływ. Uważa się, iż wyrobiła w nim znaczną wrażliwość społeczną na los innych ludzi. Wstąpił do helweckiego Związku Patriotów, propagując antyfeudalną ideologię społeczną Jana Jakuba Rousseau. Został aresztowany i osadzony w więzieniu.Pracę pedagogiczną Pestalozzi rozpoczął przypadkowo.

Kiedy wyszedł z więzienia postanowił poświęcić się rolnictwu. Chcąc dać przykład wysokiej kultury rolnej chłopom założył gospodarstwo w Neuhof k. miejscowości Birr w kantonie Argowia. Przez zwiększenie wydajności ziemi pragnął przyczynić się do wyrwania z nędzy chłopów. Jednak ze względu na brak kwalifikacji i zaradności, a wreszcie usytuowanie gospodarstwa na nieużytkach nie był w stanie efektywnie w nim gospodarować i znalazł się na krawędzi upadku. Aby je ratować sprowadził ubogie i bezdomne dzieci, organizując zakład rolniczo-wychowawczy. Spodziewał się, że w ten sposób uchroni resztki gospodarstwa przed ruiną, gdyż praca dzieci miała nie tylko pokryć koszty ich utrzymania, ale przynieść także określone zyski. Nie można także odmówić mu chęci pomocy tym dzieciom, gdyż chciał zająć się także ich wychowaniem. Przedsięwzięcie okazało się fiaskiem, zakład został zamknięty, a Pestalozzi zajął się pracą pisarską

Twierdził, że głównym zadaniem pedagogiki jest odkrycie praw rozwoju człowieka. Był przekonany, że o rozwoju każdego dziecka decyduje siła intelektualna, fizyczna, a także moralna. Uważał, że nauczyciel winien nauczać dzieci:

1) widzieć przedmiot, który zjawi się w ich świadomości;

2) zaznajamiać je z kształtem każdego przedmiotu tzn. z jego wielkością i proporcjami;

3) zapoznać je możliwie jak najwcześniej z całym zakresem wyrazów i nazw wszystkich poznanych już przez nie przedmiotów.

Według Pestalozziego nauczanie początkowe powinno być tak zorganizowane, ażeby uczeń przechodząc od elementu do elementu dochodził do poznania całości.

Źródło Wikipedia